[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

canviant l'icona de teclatCansat de que a la icona de teclat hem sortís la bandereta espanyola
he fet un petit canvi /usr/share/locale/l10n/es
he canviat el fitxer flag.png per l'adjunt

instaŀlació:
Baixat el png
com a root
cd /usr/share/locale/l10n/es/
mv flag.png flag.png.es
cp /directori/on he fet/ el download/flag.png .

verifique que le fitxer flag.png te els mateixos permisos que flag.png.es

-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
           pnubiola@fsfe.org
           pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
medi-ambient es cosa de tots

Attachment: flag.png
Description: PNG image


Reply to: