[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Recordant el santoral ( era lvm + raid1 )Bones ...

Tal com sospitava alguna cosa em vaig deixar i el servidor nou no va
voler arrencar de nou
queixant-se dels uuids dels nassos, i mentre anava recordant a tots
els sants en ordre alfabètic
he arribat a Sant Recover i us explico les meves cuites fins ara, el
GRUB arrenca ... anem bé
i després el initrd es queixa amb un missatge semblant al següent:

Couldn't find device with uuid 'bc887970-f41b-4c78-9f73-8ce1c9b3ea30'.

Couldn't find all physical volumes for volume group gv00.

Unable to find volume group "gv00"


al cap de poc m'ofereix un shell i després d'una estoneta esbrino com
eliminar el volum lògic
que genera el problema, afortunadament és el que es corresponia als
home dels usuaris, així
que un cop executo

vgreduce --removemissing gv00

on gv00 és el meu grup de volums i puc reiniciar el sistema que
malgrat es queixa que no pot muntar el home que consta al fstab a cop
de Ctrl+D
continua i hi puc accedir.

Després de barrufar de tot i més, m'he adonat que per algun motiu el
problema era que el nou dispositiu raid afegit
al sistema no era reconegut durant l'arrencada, ( penso que això
s'hauria de corregir ), en qualsevol cas amb un

mdadm --examine --scan /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 esbrino l'UUID
del /dev/md2 afegit a ma

i edito /etc/mdadm/mdadm.conf per reflectir-ho, sense saber-ne ben bé
la necessitat faig un

dpkg-reconfigure -plow mdadm

que regenera un nou initrd per si els UUIDs dels pebrots estiguessin
"hardcoded" al disc ram

suposo que amb un update-initramfs -u -k all també aniriem bé ... però
continuo dubtant ...


finalment i després d'una colla de pvs, vgs, lvs, vgchange -ay gv00 i
què sé jo ... faig una comprovació del sistema de fitxers amb

e2fsck -y /dev/gv00/home

... per primer cop en ma vida m'havia apuntat la posició de les
primeres còpies de seguretat del superblock quan havia formatat el
dispositiu
/dev/md2

arreglats els problemes detectats faig una còpia actualitzada de les
metadates ( en Murphy no fa vacances ) amb vgcfgbackup -f gv00.cfg
gv00 i després d'encomanar-me a sant Backup i a sant Recover rebooto i
hores d'ara encara tinc les barres travades de les rialles, funciona,
és bonic ...

jo també em sento un debianosaure ;)


Reply to: