[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Celebració del Dia de la llibertat del programari 2009Bones ...

Servidor s'apunta encara que sigui a cel·lebrar la primera fecundació
"in vitro" del tallacebes :DEl 7 / juliol / 2009 17:26, Jaume Sabater<jaume@argus.net> va escriure:
> El Tuesday 07 July 2009 14:43:33 Josep Sànchez va escriure:
>> Bones,
>>
>> Estàvem donant voltes a què es podia fer aquest any per a celebrar el tema
>> de l'assumpte, i hem pensat que seria molt interessant que els debianites
>> catalans
>
> Jo no sóc "debiantita", més aviat sóc "debianosauri"
>
>
> --
> Jaume Sabater
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: