[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Crash del kernel A mi l'únic que se m'acut és que potser sigui un problema hardware:
temperatura, discs durs...

 Si ho proves en una altre màquina fa el mateix?

 És tant sols un suggeriment.

2009/5/25 Leopold Palomo Avellaneda <leo@alaxarxa.net>:
> A Dilluns 25 Maig 2009, Adam Deosdad va escriure:
>> intenta carregar un kernel més vell, igual és un en fase beta.
>
> estic fent servir un kernel oficial de debian estable ...
>
>> també pots fer ctrl-alt-f1  i obrir una finestra de consola nova i des
>> d'aquí matar el procés que trobes que t'ha fet sortir el missatge
>
> Adam,
>
> crash de kernel. No maquina, kaput.
>
>> o un ctrl-alt-backspace per tornar a carregar les x
>
> no hi han X, és un server .....
>
>>
>> l 25 / maig / 2009 14:56, Leopold Palomo-Avellaneda <leo@alaxarxa.net> ha
>>
>> escrit:
>> > Bones,
>> >
>> > tinc algun problema amb un kernel nou de debian. La màquina es queda
>> > fregida
>> > de tant en tant. Surt un missatge a la consola. Però, no queda reflectit
>> > en cap log ni a cap lloc (que jo sàpiga)
>> >
>> > Algú sap si es pot activar algun paràmetre del kernel o d'on sigui per
>> > poder
>> > capturar aquest missatge?
>> >
>> > Gràcies,
>> >
>> > Leo
>> >
>> >
>> > --
>> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> > listmaster@lists.debian.org
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
      Marc
       マルク
         www.crimpa.net
           Linux user number #432293 -- http://counter.li.org/


Reply to: