[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Crash del kernelA Dilluns 25 Maig 2009, Adam Deosdad va escriure:
> intenta carregar un kernel més vell, igual és un en fase beta.

estic fent servir un kernel oficial de debian estable ...

> també pots fer ctrl-alt-f1  i obrir una finestra de consola nova i des
> d'aquí matar el procés que trobes que t'ha fet sortir el missatge

Adam,

crash de kernel. No maquina, kaput.

> o un ctrl-alt-backspace per tornar a carregar les x

no hi han X, és un server .....

>
> l 25 / maig / 2009 14:56, Leopold Palomo-Avellaneda <leo@alaxarxa.net> ha
>
> escrit:
> > Bones,
> >
> > tinc algun problema amb un kernel nou de debian. La màquina es queda
> > fregida
> > de tant en tant. Surt un missatge a la consola. Però, no queda reflectit
> > en cap log ni a cap lloc (que jo sàpiga)
> >
> > Algú sap si es pot activar algun paràmetre del kernel o d'on sigui per
> > poder
> > capturar aquest missatge?
> >
> > Gràcies,
> >
> > Leo
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.orgReply to: