[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de lenny a squeeze: warning bootdevice may be renamedHola Xavi:

Has provat el http://www.supergrubdisk.org/? A mi m'ha salvat alguna vegada.

Salutacions.

PS: Veig que no només ens trobem a la llista de la uab!!!

On Mon, 27 Apr 2009 11:36:22 +0200
xab ara ele <xabi@nodo50.org> wrote:

> hola,
> 
> ahir a la nit vaig fer un dist-upgrade "mal fet" gens programat...
> 
> aquest matí la màquina la màquina encara funcionava, però quan l'he 
> reiniciat em diu algo així:
> 
> WARNING bootdevice may be renamed. Try root=/dev/hda1
> Gave up waiting for root device. Common problems:
>   - Boot args (cat /proc/cmdline)
>   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
>   - Check root= (did the system wait for the right device?)
>   - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
> ALERT! root does not exist. Dropping to a shell!
> 
> he fet el que en daniel comentava en el megapost: muntar-lo i canviar 
> del fstab i del menú del grub sda1 per hda1; torno a tenir el mateix error
> 
> també he fet chroot i li he reinstal·lat el grub i l'he actualitzat, res.
> 
> he googlejat, però la gent apunta a fer el que he fet amb un liveCD i 
> canviar a mà el fstab...
> 
> alguna idea de per on tirar?
> 
> vaig començar a fer el dist-upgrade des del synaptic... perquè estava 
> "fet el tonto" amb els repositoris i amb alguns paquets de telefonia 
> mòbil... i vaig acabant sel·leccionant "marca tots els nous" i vaig anar 
> a dormir...
> 
> apa, gràcies
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


Reply to: