[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: El wicd i la meva minixarxa local, que no funcionaEl Tue, 21 Apr 2009 19:00:21 +0200
Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> va dir:

> Hola:
> 
> Al final he instal.lat el wicd, per veure si conseguia fer funcionar la xarxa, 
> i no me'n surto.
> 
> La configuració és la següent:
> 
> Connexió a ADSL amb un router WIFI Comtrend CT-5361 de Telefònica.
> Un PC amb Debian squeeze-sid connectat al router amb el cable de xarxa 
> original de Telefònica.
> Un portàtil amb Windows XP i WIFI.
> 
> Ara per ara, he conseguit que el portàtil faci ping al router i al PC, però 
> res més (no troba discos ni impressores) i que el PC trobi el portàtil i el 
> disc del portàtil.

això vol dir que estàn a la mateixa xarxa, segurament al mateix grup/domini i el samba del linux et funciona al menys com a client.> 
> Tinc definit el PC com a 192.168.1.128 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 i el 
> portàtil amb IP definida pel servidor (el router).

obre l'explorador de fitxers al portatil i posa l'adreça "\\192.168.1.128"
> -- 
> 
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


Reply to: