[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

El wicd i la meva minixarxa local, que no funcionaHola:

Al final he instal.lat el wicd, per veure si conseguia fer funcionar la xarxa, 
i no me'n surto.

La configuració és la següent:

Connexió a ADSL amb un router WIFI Comtrend CT-5361 de Telefònica.
Un PC amb Debian squeeze-sid connectat al router amb el cable de xarxa 
original de Telefònica.
Un portàtil amb Windows XP i WIFI.

Ara per ara, he conseguit que el portàtil faci ping al router i al PC, però 
res més (no troba discos ni impressores) i que el PC trobi el portàtil i el 
disc del portàtil.

Tinc definit el PC com a 192.168.1.128 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 i el 
portàtil amb IP definida pel servidor (el router).
-- 

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: