[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: la e-recepta i la mare que la va...Mes que un problema de iptables sembla que ens un problema de ip route.
Si tens dos adsl es suposa que disposes de dos routers.
Soposem que les adreces de la vpn siguin xxx.xxx.0.0/16 i surten per la targe eth0. La adreça del router de la vpn es xxx.xxx.0.1
tindries que fer  un:
ip route add xxx.xxx.0.0/16 via xxx.xxx.0.1 dev eth0
ip route add default via 192.168.1.0 dev eth1.

Amb aixó consegueixes qut tots els paquets que van cap a la xarxa vpn s'en vagin per la targe eth0 i la resta per la targe eth1.

El 5 / abril / 2009 03:19, Ricard Pradell <rpbsant@gmail.com> ha escrit:
Hola

Sóc un dels desafortunats farmacèutics que estan patint la nefasta
implementació de la recepta electrònica a Catalunya... i dic nefasta
no perquè no funcioni, que ja ho veurem, sino perquè no deixa
funcionar res més. Al haver d'integrar (per nassos) la xarxa local de
la meva farmàcia a la VPN, m'han deixat de funcionar tots els altres
serveis que tenia instal·lats (unison, tsclient, subversion, ssh, etc,
etc). Ara tinc dues ADSL, la anterior, i la que m'han obligat a
instal·lar (pagant jo, és clar) per tot aquest tema implementat amb el
c.. El cas és que estic intentant que al menys un dels ordinadors de
la feina (el meu, que té Lenny) pugui comunicar-se amb ambdues xarxes
(192.168.1.0/24, i la de la VPN) i així restablir els serveis que hi
tenia. Podria fer-ho amb un script que anés canviant la IP de la
targeta de xarxa cada cop que necessites sortir per una o altra, però
em sembla una mica tediós. Ho he provat posant dues targetes de xarxa,
però no trobo la manera d'implementar amb iptables que qualsevol cosa
que no sigui per a la xarxa farmacèutica (VPN) surti per la interficie
192.168.1.x. La VPN va tant capada que no puc fer res. I no, tampoc
tinc permès l'accés al router de la VPN... és desesperant! M'han
segrestat la xarxa de la feina...

El tema de fer accessible el Windows 2003 server des de l'exterior,
com podia fer-ho abans, ja no us el demano... de debò que vaig buscar
per tot arreu empreses que tinguessin un programa de gestió
farmacèutica que funcionés sobre Linux, però res de res...

Ricard


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es cosa de tots

Reply to: