[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: --SPAM--::Re: Fwd: Re: Bloqueig de determinats programesAra sí que l'adjunto. I'm sorry... 

El Friday 27 March 2009 14:44:35 Jordi Funollet va escriure:
> Daniel dixit:
> > Adjunto el fitxer amb els paquets "newer than version in archive".
>
> No, no l'adjuntes. :-)
>
> > Seriosament: no es pot fer un downgrade a lenny stable? O és pitjor el
> > remei que la malaltia?
>
> Potser. Però primer hem de veure què està a lenny i què està a... vés a
> saber què.
>
> --
> ##############################
> ### Jordi Funollet
> ### http://www.terraquis.net-- 

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584

Attachment: Llista_paquets_newer.ods
Description: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet


Reply to: