[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració xarxa2009/3/27 Daniel <daniel.elias@gigamail.cat>:
> [...]
>
> Remenant, remenant, he vist que executant el ifconfig, el resultat dóna una
> sèrie d'errors. Pot ser alguna pista això?
>
> elias@Daniel-Debian:~$ sudo ifconfig
> eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:54:a5:c5:fa
>          inet addr:192.168.1.128  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
>          inet6 addr: fe80::208:54ff:fea5:c5fa/64 Scope:Link
>          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
>          RX packets:7322 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>          TX packets:7977 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>          collisions:0 txqueuelen:1000
>          RX bytes:2923943 (2.7 MiB)  TX bytes:1127212 (1.0 MiB)
>          Interrupt:17 Base address:0x6000
>
> lo        Link encap:Local Loopback
>          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
>          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
>          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
>          RX packets:2763 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>          TX packets:2763 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>          collisions:0 txqueuelen:0
>          RX bytes:383862 (374.8 KiB)  TX bytes:383862 (374.8 KiB)

No dóna errors, el número fa referència al rètol de l'esquerra, és a
dir, que has enviat 7322 paquets i n'has rebut 7997 a través de la
interfície eth1 i que no has tingut cap error. De fet, la
connectivitat sembla correcta per la sortida de l'ifconfig.

Prova a executar smbtree a veure si és que l'altra màquina no és
visible via Samba.

-- 
Atentament,

Eloi Notario.


Reply to: