[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Configuració xarxaHola:

Un altre problema: des que vaig reinstalar el gconf2, que he perdut la 
connectivitat a la xarxa: tinc el PC fixe amb el Debian i un portàtil, i 
havia conseguit imprimir des del portàtil a la impressora del fixe, i veure 
els fitxers compartits entre els dos. I ara s'ha acabat això.

He reinstalat el samba, he creat els usuaris adequats, he remenat per internet 
buscant aclariments, he configurat mil vegades totes les opcions i res.

Remenant, remenant, he vist que executant el ifconfig, el resultat dóna una 
sèrie d'errors. Pot ser alguna pista això?

elias@Daniel-Debian:~$ sudo ifconfig
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:a5:c5:fa 
     inet addr:192.168.1.128 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::208:54ff:fea5:c5fa/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:7322 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:7977 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:2923943 (2.7 MiB) TX bytes:1127212 (1.0 MiB)
     Interrupt:17 Base address:0x6000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:2763 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2763 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:383862 (374.8 KiB) TX bytes:383862 (374.8 KiB)

-- 

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: