[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com fer un USB amb debian liveBones

El procediment que va explicar en Hubble és operatiu i funcional, de
fet jo ho vaig provar amb una imatge genèrica i funcionar,
funciona,l'únic que caldria afegir al COM és que cal reproduir la
jerarquia de directoris on el GRUB espera trobar el seu menu.lst i les
entrades d'aquest han d'indicar el nucli i disc ram a utilitzar per
arrencar.El 23 / març / 2009 19:04, hubble <hubble@flashmail.com> ha escrit:
> Be,
>
> Donada la espectativa i la mala resolució per la meva part per a que fosi una metodologia exitosa, paso a explicar com he aconseguit realitzar una debian-live en un USB. Faig un fil nou doncs penso que s'ho mereix :P
>
> (xabi) El teu dubte m'ha tingut entretingut uns dies fins que ha sortit, no és una manera molt rigorosa però funciona:
>
> 1.- M'instal·lo la aplicació debian-live (tot es pot fer amb debian helper però m'ha estat donant bastant problemes, de espai de disc (pel gnome necesita més de 4GB de disc lliure!, i per d'altres es produien errors de que algun paquet mancava, i torna a començar...)
>
> 2.- LLençes l'aplicació, que és gràfica i amb 4 clics (triant fer un USB, i un directori de trevall) ja la tens trevallant.
>
> 3.- quan acabi tindras un fitxer anomenat binary.img (que es una imatge)
>
> 4.- he fet
> # dd if=binary.img of=/dev/sda
> (l'hi he dit /dev(sda i no pas /dev/sda1 pel grub)
>
> 5.- l'he enchufat al eeepc i m'ha funcionat
>
> Espero que a tu també et funcioni xabi, sort.
>
> Tingues en compte que és una debian live (li pots afegir un instalador) però no es una debian instalada en un USB (suposo que no cal explicar la diferencia).
>
> apa, sort.
>
> --
>  _________________________________________________
> / gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
> \_________________________________________________ /
>     \
>      \  (__)      _           _     _     _
>         (\/)     | |__  _   _| |__ | |__ | | ___
>  /-------\/      | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
>  / | 666 ||       | | | | |_| | |_) | |_) | |  __/
> *  ||----||       |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___|
>   ~~    ~~
>   Registered user num. 368051
>   and did not take anything above.
> ------
> 1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: