[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Distro per entorn empresarial

Són usuaris que mai han vist linux, sempre han treballat amb windows. Jo estic acostumat a usar Gnome, i dubtava si instalar Ubuntu perquè sembla més amigable a l'hora de treballar com usuari novell. No sé...
A la xarxa fa poc vaig instalar un server Debian Stable amb samba per compartir algun recurs.

Reply to: