[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Connexió a VNCAlternativa al VNC i que va per ssh (molt còmode i més segur que obrir el vnc) està el nomachine[1]. Tot i això, no és completament open source...

Salut

[1] www.nomachine.com

Jaume Sabater wrote:
Jo de tu, començaria per passar-li el rkhunter i el chkrootkit...

El Wednesday 11 March 2009 23:09:46 Andreu Bassols Alcón va escriure:
Hubble, em referia al VNC :-)

Segurament em direu boig per tindre'l exposat a l'exterior.

En efecte, l'ssh el tinc forçat a 2, r00t no pot loggejar i en un port
diferent.

Però l'VNC m'és molt còmode, fins i tot per entrar-hi remotament via
l'applet java.


I crec que efectivament sí que algú ha entrat. Fins ara no he caigut...
però quan he enjegat la TV i he posat el canal de l'ordinador per posar la
gravació del cor d'avui.... en pantalla sortia l'Abiword :?:?:?

Inconscientment l'he tancat, pensant que hauriem posat alguna cosa sobre
del ratolí inhalambric fent-li fer coses aleatòries a l'ordiandor. Però
vist lo vist.. he caigut.. en que possiblement algú ha entrat i m'hagi
deixat un missatge en pantalla!!! (Almenys jo, si entrés, ho faria).
Imbècil de mi he tancat l'abiword sense més miraments :(

A banda, dues icones de la pantalla estaven a la paperera (VLC i
mplayer)... i 100% que jo no he estat.Salut!

El 11/03/09, hubble <hubble@flashmail.com> ha escrit:
El Wed, 11 Mar 2009 21:44:36 +0100

Andreu Bassols Alcón <llistes@eines.info> va dir:
Hola,

Normalment tinc el servidor de casa amb les X enjegades, ja que el tinc
connectat a la TV. I per interactuar remotament, ja que des de la TV no
es

veu gaire nítid (CRT power), accedeixo via VNC (amb X11VNC).

I ja posats, tinc obert el port d'VNC a l'exterior.... i no sé si és
bona idea.... és un forat massa gran tindre-ho obert?

Abans estava revisant les connexions, i n'he vist una al port d'VNC. No
devia ser cap intent de provar contrassenya, perquè estava continuament
ESTABLISHED................. la IP no es resol, però té servidor web,
en xinès.

tcp    0   0 192.168.1.9:5900    117.25.160.157:58017
ESTABLISHED
Salut i gràcies!!!

--
Andreu Bassols i Alcón
http://xarxa.eines.cat
Les mides de seguretat més bàsiques que s'acostumen a prendre són:

1.- Fer servir el protocol 2 de l'ssh i MAI l'1
2.- Restringir l'acces a solament els usuaris que veritablement ens
interessen que entrin (AllowUsers)
3.- Camviar el port pel que escolta ssh, doncs es molt normal rebre
scanejos i intents d'acces pel port normal (22)

Aqui tinc uns apunts (en castellà) de fa bastant però que són valids
encara i que pot ser t'ajuden:
http://niebla.mine.nu:8000/cosas/asegura-sshd.html

apa, sort.


--
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___|
  ~~  ~~
  Registered user num. 368051
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: