[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Connexió a VNCJo de tu, començaria per passar-li el rkhunter i el chkrootkit...

El Wednesday 11 March 2009 23:09:46 Andreu Bassols Alcón va escriure:
> Hubble, em referia al VNC :-)
>
> Segurament em direu boig per tindre'l exposat a l'exterior.
>
> En efecte, l'ssh el tinc forçat a 2, r00t no pot loggejar i en un port
> diferent.
>
> Però l'VNC m'és molt còmode, fins i tot per entrar-hi remotament via
> l'applet java.
>
>
> I crec que efectivament sí que algú ha entrat. Fins ara no he caigut...
> però quan he enjegat la TV i he posat el canal de l'ordinador per posar la
> gravació del cor d'avui.... en pantalla sortia l'Abiword :?:?:?
>
> Inconscientment l'he tancat, pensant que hauriem posat alguna cosa sobre
> del ratolí inhalambric fent-li fer coses aleatòries a l'ordiandor. Però
> vist lo vist.. he caigut.. en que possiblement algú ha entrat i m'hagi
> deixat un missatge en pantalla!!! (Almenys jo, si entrés, ho faria).
> Imbècil de mi he tancat l'abiword sense més miraments :(
>
> A banda, dues icones de la pantalla estaven a la paperera (VLC i
> mplayer)... i 100% que jo no he estat.
>
>
>
> Salut!
>
> El 11/03/09, hubble <hubble@flashmail.com> ha escrit:
> > El Wed, 11 Mar 2009 21:44:36 +0100
> >
> > Andreu Bassols Alcón <llistes@eines.info> va dir:
> > > Hola,
> > >
> > > Normalment tinc el servidor de casa amb les X enjegades, ja que el tinc
> > > connectat a la TV. I per interactuar remotament, ja que des de la TV no
> >
> > es
> >
> > > veu gaire nítid (CRT power), accedeixo via VNC (amb X11VNC).
> > >
> > > I ja posats, tinc obert el port d'VNC a l'exterior.... i no sé si és
> > > bona idea.... és un forat massa gran tindre-ho obert?
> > >
> > > Abans estava revisant les connexions, i n'he vist una al port d'VNC. No
> > > devia ser cap intent de provar contrassenya, perquè estava continuament
> > > ESTABLISHED................. la IP no es resol, però té servidor web,
> > > en xinès.
> > >
> > > tcp    0   0 192.168.1.9:5900    117.25.160.157:58017
> > > ESTABLISHED
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > Salut i gràcies!!!
> > >
> > > --
> > > Andreu Bassols i Alcón
> > > http://xarxa.eines.cat
> >
> > Les mides de seguretat més bàsiques que s'acostumen a prendre són:
> >
> > 1.- Fer servir el protocol 2 de l'ssh i MAI l'1
> > 2.- Restringir l'acces a solament els usuaris que veritablement ens
> > interessen que entrin (AllowUsers)
> > 3.- Camviar el port pel que escolta ssh, doncs es molt normal rebre
> > scanejos i intents d'acces pel port normal (22)
> >
> > Aqui tinc uns apunts (en castellà) de fa bastant però que són valids
> > encara i que pot ser t'ajuden:
> > http://niebla.mine.nu:8000/cosas/asegura-sshd.html
> >
> > apa, sort.
> >
> >
> > --
> >  _________________________________________________
> > / gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
> > \_________________________________________________ /
> >   \
> >    \ (__)   _      _   _   _
> >     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___
> >  /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
> >  / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
> > * ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___|
> >  ~~  ~~
> >  Registered user num. 368051
> >  and did not take anything above.
> > ------
> > 1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
> >
> >
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org-- 
Jaume Sabater


Reply to: