[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lenny, debian 5.0On Thu, 19 Feb 2009 23:04:09 +0100
Leopold Palomo Avellaneda wrote:

> Bones,
Bones

> Els debianites no tenim tantes festes com els ubuntaires (no les 
> necessitem ;-) , però crec que una cada 18~20 mesos ens tocaria, com a mínim 
> un sopar.
> 
> Com ho veieu?
+++++++++++++++1
> 
> Leo
Miquel


--

Miquel (a.k.a. Ktalà a.k.a. Ton)
Linux User  #286784
GPG Key : 4D91EF7F
Debian GNU/Linux (Linux wolverine 2.6.23.1)

Welcome to the jungle, we got fun and games
Guns n' Roses


Reply to: