[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lenny, debian 5.0Jo tam bé  :D

El 20 / febrer / 2009 11:43, Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu> ha escrit:
On Dijous, 19 de febrer de 2009 23:04:09 Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> Bones,
>
> per fi ja ha sortit Lenny. Amb retard, per no perdre el costum, però ja
> està alliberada.
>
> Els debianites no tenim tantes festes com els ubuntaires (no les
> necessitem ;-) , però crec que una cada 18~20 mesos ens tocaria, com a
> mínim un sopar.

Com que no les necessitem? Sense festes, la vida no val res. Per això m'apunto
a totes les distribucions possibles :-D
>
> Com ho veieu?

Bé.

Orestes.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: