[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Càrrega de módulsNo se molt be com va peró has pensat amb els links
quelcom com
ln -s /dev/video0 /dev(video1

El 18 / febrer / 2009 21:14, <drapnet@gmail.com> ha escrit:
Hola:

Vaig instal·lar una càmara  Logitech perquè marxés amb l'skype.

Seguint les instruccions vaig compilar un mòdul que es diu qcmessenger

Però perquè vagi amb l'skype, quan  es  carrega el mòdul ha
d'aparèixer /dev/video1, ha de ser exactament /dev/video1, si
surt  /dev/video0 no funciona.

Si  carrego a mà el mòdul amb les options:

modprobe qcmessenger compatible=6 video_nr=1

funciona, però  que prengui aquestes opcions a l'arrencar, no ho he
aconseguit.

A l'arxiu modules he afegit la línia  qcmessenger  (pensava que no era
necessari)

I al directori /etc/modprobe.d  un arxiu de nom  qcmessenger amb una única
línia que diu:
 options qcmessenger compatible=6 video_nr=1

Però el device  apareix sempre a 0, haig de parar l'Skype, descarregar el
mòdul i carregar-lo  una altra vegada amb el modprobe.

Aquesta instal·lació ja té anys i moltes actualitzacions, hi ha molts arxius
relacionats amb els mòduls.

Si algú  sap què pot passar i ho diu li agrairé

Moltes gràcies.

Salut!

JManel


--
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian  testing
Kernel 2.6.26-1-686
_________________________________________________________


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es cosa de tots

Reply to: