[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Càrrega de módulsEl Wed, Feb 18, 2009 at 09:14:13PM +0100 drapnet@gmail.com ha dit:

> Vaig instal·lar una càmara Logitech perquè marxés amb l'skype.
> 
> Seguint les instruccions vaig compilar un mòdul que es diu qcmessenger
> 
> Però perquè vagi amb l'skype, quan es carrega el mòdul ha 
> d'aparèixer /dev/video1, ha de ser exactament /dev/video1, si 
> surt /dev/video0 no funciona.
> 
> Si carrego a mà el mòdul amb les options:
> 
> modprobe qcmessenger compatible=6 video_nr=1
> 
> funciona, però que prengui aquestes opcions a l'arrencar, no ho he 
> aconseguit.
> 
> A l'arxiu modules he afegit la línia qcmessenger (pensava que no era 
> necessari)
> 
> I al directori /etc/modprobe.d un arxiu de nom qcmessenger amb una única 
> línia que diu:
>  options qcmessenger compatible=6 video_nr=1
> 
> Però el device apareix sempre a 0, haig de parar l'Skype, descarregar el 
> mòdul i carregar-lo una altra vegada amb el modprobe.
> 
> Aquesta instal·lació ja té anys i moltes actualitzacions, hi ha molts arxius 
> relacionats amb els mòduls.

no connec, el qcmessenger, si no et surts una via que hauria de
funcionar sempre es definir una regla udev:
http://reactivated.net/writing_udev_rules.html

m.

-- 
    Representation of the world, like the world itself, is
    the work of men; they describe it from their own point
     of view, which they confuse with the absolute truth
             (Simone de Beauvoir)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-


Reply to: