[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: netbooksHola,

Jo em vaig comprar, ara farà un any, l'eeepc701 a anglaterra.

El tema teclat t'hi acabes acostumant!! Crec que hi ha una de les variants que admet accents tancats, i els oberts i Ç es poden fer amb alguna combinació que no recordo (altgr...)

Salut,

2009/2/18 Roger Baig Viñas <roger.baig@gmail.com>
2009/2/18 Jordi Rossell Ferrer:
> Heu pensat en la compra a anglaterra?

i el tema teclat??? la veritat, només pels accents per mi ja és una murga...

> La lliura ara esta a 1'05€ isurt molt a compte

--
roger


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Andreu Bassols i Alcón
http://xarxa.eines.cat

Reply to: