[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pregunteta Forward d'IptablesHola!

La opció "No sé si funcionaria una cosa així" ha funcionat com una seda!!!

Salutacions  i gràcies!

El 17/02/09, Antoni Villalonga <frikimaster@gmail.com> ha escrit:

iptables -A FORWARD -s 192.168.2.100 -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT &&
echo "No se si funcionaria una cosa així ;-)"
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.2.100 -j ACCEPT &&
echo "No se si funcionaria una cosa així ;-)"


> iptables -A FORWARD -s 192.168.2.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j REJECT && echo
> "   * Denegar acces subxarxa veins -> subxarxa Andreu"


Aviso de que no en se gaire d'iptables, per no dir que no en se gens,
però has de tenir en compte que els paquets viatgen amb les dues
direccions.
Crec que no es pot impedir exactament el que volies.

Una altra forma, pot ser més bonica, seria tenir una subxarxa
192.168.0.0/24 connectada a internet i després dues subxarxes
192.168.1.0/24 i 192.168.2.0/24 i impedir les connexions entre les
dues xarxes (1 i 2).

Salut!


--
"Boring two-person multiplayer may turn friends into enemies."

Antoni Villalonga i Noceras
#Bloc# ~> http://friki.CAT
#Jabber# ~> friki@bulmalug.net--
Andreu Bassols i Alcón
http://xarxa.eines.cat
Reply to: