[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSH sense contrasenyaNo se si pot ajudar-te, però pots mirar clusters-ssh que serveix per
connectar-se a diverses màquines a la vegada i quan executes una ordre,
aquesta s'executa a la vegada en totes les màquines.

Pot ser et servisca per algo.
El dc 28 de 01 de 2009 a les 20:57 +0100, en/na David Trigo Chávez va
escriure:
> Hola,
> 
> Estic intentant configurar un parell de maquines (de fet son més, però estic provant amb dues) per tenir accés de l’una a l’altra per llençar comandes o poder tenir accés sense contrasenya.
> 
> He estat buscant i he trobat una primera solució, que es crear claus per a cada usuari, i exportar-les a la maquina a la que necessito accés.
> 
> El problema es que en tinc molts d’usuaris, y voldria saber si hi ha manera de permetre l’accés a tota la maquina, amb els seus usuaris, que estan a totes dues maquines compartits per NIS.
> 
> Gracies.
> 
>  
> 
> -- 
> Saludos,
> David             mailto:davidtrigo123@yahoo.es
> 
> 
> 	
> 	
> 		
> ______________________________________________ 
> LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
> Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
> http://es.voice.yahoo.com
> 
> 


Reply to: