[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error indeterminat a la base de paquets, potser perl? potser gconf?....* Josep Sànchez <josep.sanchez@ubuntu.cat>:

> Can't locate Debconf/FrontEnd/Noninteractive.pm in @INC (@INC contains:
> /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8
> /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8
> /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/share/perl5/Debconf/ConfModule.pm line
> 13.

Segons l'apt-file el Debconf/FrontEnd/Noninteractive.pm està al paquet
debconf, però també ho està el que l'utilitza, Debconf/ConfModule.pm.
Mira si existeix /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Noninteractive.pm
i si té els permisos correctes. Pot ser et calgui reinstal·lar el debconf
i veure si se soluciona.

Per provar que ja no es produeix l'error del mòdul de Perl pots fer:

$ perl -c /usr/share/perl5/Debconf/ConfModule.pm
/usr/share/perl5/Debconf/ConfModule.pm syntax OK

-- 
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: