[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar mida de pagina en arxiu PDFhubble dixit:
> hola jordi,
>
> prova instalant el imagemagick i després prova
>
> usuari@manica:~$ mogrify -resize 50% document.pdf

Gràcies hubble! No ho he arribat a provar perque una altra eina ja m'ha fet la 
feina. :-)

> (suposo que el A5 és el 50% de A4 com veus)

És el 50% en superfície; com que la superfície varia quadràticament, he de 
dividir les mides dels costats per l'arrel de dos (0.707 com diu l'Orestes en 
un altre mail).

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: