[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar mida de pagina en arxiu PDFEl Fri, 28 Nov 2008 16:38:26 +0100
hubble <hubble@flashmail.com> va dir:

> El Fri, 28 Nov 2008 15:17:53 +0100
> Jordi Funollet <jordi.f@ati.es> va dir:
> 
> > Vejam, gurús del Latex i derivats,
> > 
> > Vull convertir un PDF de format A4 a format A5. Em pensava que això 
> > funcionaria, peró el document resultant segueix tenint format A4.
> > 
> >  $ gs -sDEVICE=pdfwrite -o document_a5.pdf -sPAPERSIZE=a5 \
> >     document_a4.pdf
> > 
> > S'accepten suggeriments de tota mena, peró reserveu-vos el "aprèn Latex, 
> > obre'l amb l'Emacs i edita'l a pèl" com a últim recurs.
> > 
> > -- 
> > ##############################
> > ### Jordi Funollet
> > ### http://www.terraquis.net
> > 
> > 
> hola jordi,
> 
> prova instalant el imagemagick i després prova
> 
> usuari@manica:~$ mogrify -resize 50% document.pdf
> 
> (suposo que el A5 és el 50% de A4 com veus)
> 
> T'haig d'avisar que probablement, si tot surt bé, document.pdf deixarà d'existir amb el seu antic tamany i tindrà el nou, si vols tenir tots 2 fitxers:
> 
> 1.- Trevalles amb una còpia :)
> 2.- Llegeixes a fons el man de mogrify i quan trovis l'opcio ens la dius :)
> 
> apa, sort
> 
> 
> 
> -- 
> _________________________________________________
> / gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
> \_________________________________________________ /
>   \
>    \ (__)   _      _   _   _     
>     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
>  /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
> / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
> * ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
>  ~~  ~~                    
>  Registered user num. 368051 
>  and did not take anything above.
> ------
> 1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41dReply to: