[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fa swap quan encara tinc RAM lliure?Hola,

diríeu que és normal això?:

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    1544468  1148356   396112     0   36056   687228
-/+ buffers/cache:   425072  1119396
Swap:   4628472   223524  4404948

està utilitzant 223 MB de swap, quan encara tinc 396 MB de RAM
lliures, o ho he entès malament?

és nota bastant com llegeix el disc...


Ernest


Reply to: