[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: missatges a /var/log/messages

En/na rpb ha escrit:
Des de la darrera actualització del kernel a  2.6.26-8 el
/var/log/messages se m'inunda amb aquest missatge cada pocs segons:

 ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode

A mi també m'apareix aquest missatge però no se m'inunda...
Apareix una vegada en cada arrencada o reinicida que faig del sistema...

Salut!


Reply to: