[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

missatges a /var/log/messagesDes de la darrera actualització del kernel a  2.6.26-8 el
/var/log/messages se m'inunda amb aquest missatge cada pocs segons:

 ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode

Això em passa tant al portàtil com a la estació de treball, tots dos
amb hardware molt diferent. De moment, no sembla que tingui cap efecte
sobre el funcionament de cap de les dues màquines, però està clar que
alguna cosa passa. El que he trobat a internet sobre el tema no
m'aclareix res, tot son comentaris una mica massa tècnics pels meus
coneixements. Què significa? A algú li passa?

Ricard

Reply to: