[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: corrector ortogràfic pel vim11/10/08 @ 23:21 (+0200), thus spake Jordà Polo:
> La gent del vim ja distribueix els fitxers de diccionari[1] i
> suggeriments[2] per a molts idiomes, entre els quals hi ha el català. Fa
> un temps fins i tot hi havia paquets Debian a experimental, però es van
> acabar descartant perquè en alguns casos requerien molts recursos.

No ho sabia això...

> D'altra banda és molt fàcil obtenir-los automàticament (si utilitzeu una
> versió del vim prou recent). N'hi ha prou amb afegir aquesta línia al
> ~/.vimrc:
> 
>   let g:spellfile_URL = 'http://ftp.vim.org/vim/runtime/spell'
> 
> Amb això, la primera vegada que sol·liciteu una correcció, us demanarà
> si voleu descarregar-vos el fitxer corresponent.

Molt pràctic!

Doncs, allò que deia a l'altre missatge millor oblidar-ho xD


Ernest


Reply to: