[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: corrector ortogràfic pel vimOn Sat, Oct 11, 2008 at 02:42:12PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> Pels que utilitzeu el vim:
> He fet un diccionari pel corrector ortogràfic del vim,
> utilitzant el diccionari català del myspell. Abans
> d'enviar-lo als desenvolupadors del Vim estaria bé que la
> gent el provés una mica. Jo fa temps que l'estic utilitzant
> i no he trobat cap error, però com més gent el provi millor,
> especialment a la versió per...  ehem, Windows.
> 
> El diccionari el podeu trobar aquí:
> http://www.telefonica.net/web/eac/ca.utf-8.spl.gz
> 
> S'ha de copiar a .vim/spell/ i descomprimir-lo. Per activar
> el corrector:
> 
> :set spelllang=ca
> :set spell

La gent del vim ja distribueix els fitxers de diccionari[1] i
suggeriments[2] per a molts idiomes, entre els quals hi ha el català. Fa
un temps fins i tot hi havia paquets Debian a experimental, però es van
acabar descartant perquè en alguns casos requerien molts recursos.

D'altra banda és molt fàcil obtenir-los automàticament (si utilitzeu una
versió del vim prou recent). N'hi ha prou amb afegir aquesta línia al
~/.vimrc:

  let g:spellfile_URL = 'http://ftp.vim.org/vim/runtime/spell'

Amb això, la primera vegada que sol·liciteu una correcció, us demanarà
si voleu descarregar-vos el fitxer corresponent.

 1. http://ftp.vim.org/vim/runtime/spell/ca.utf-8.spl
 2. http://ftp.vim.org/vim/runtime/spell/ca.utf-8.sug


Reply to: