[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: el nautilus no fa un "preview" dels videos 9/10/08 @ 21:24 (+0200), thus spake Lluis:
> Hola,
> 
> Pots comenc,ar provant amb algun d'aquests:
> 
> > un gstreamer0.10-ffmpeg-full        <cap>
> > un gstreamer0.10-plugins-bad        <cap>
> > un gstreamer0.10-plugins-really-bad    <cap>

Mmm... el primer i l'últim no tenen candidat d'instal·lació,
i el plugins-bad no canvia res.

Ernest


Reply to: