[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Impressora rebelTe pinta de un buufer overflow. Donat que una foto tamany DINA4 amb la
maxima qualitat ocupa un bon tros de espai, en algun moment el buffer
que reb la imatge a imprimir es desborda.i a partir d'aquest punt ja
no imprimeix mes. Mira si pots ampliar el tamany del buffer
d'impresió.

El 8 / octubre / 2008 12:15, Daniel <daniel@danielelias.jazztel.es> ha escrit:
> Hola a tothom:
>
> Fa dies que estic donant voltes al tema i no trobo explicació. Treballo amb
> una impressora HP Deskjet 720c al port paral·lel, que va fent sense
> problemes, però en el moment en què intento imprimir una fotografia a tamany
> DINA4 amb la màxima qualitat, comença a imprimir sense problemes i a mitja
> foto diu prou. Es queda aturada sense donar cap missatge d'error, ni cap
> senyal dels pilots de la pròpia impressora, ni res. Busques a la cua i no
> trobes el fitxer, o sigui que el deu considerar imprès... Quan feia anar
> Windows funcionava bé.
>
> He estat buscant una mica de llum al /var/log/messages, als
> fitxers /var/log/cups/*, i a d'altres llocs i no trobo res. Sabeu d'on pot
> venir el problema?
>
> Gràcies.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
           pnubiola@fsfe.org


Reply to: