[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Despertar-se sentint Catalunya Ràdio/RAC1 des d'AlacantVal,

El problema ara, és que segons he estat llegint per fòrums i tal, els
ordinadors Intel de dos processadors (com el meu), ja no porten "BIOS"
sinó "EFI", i és un poc més complex tot plegat.

Algú s'hi ha trobat? Continuen servint els mòduls "rtc" i "rtc-cmos"
amb ordinadors amb EFI? O és un altre mòdul que s'hauria d'instal·lar?

Pel que sembla, EFI aporta una interfície de més alt nivell, potser
resultarà que és més fàcil,

Pau.

2008/7/18 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:
> Hola,
>
>  va dir Pau Climent i Pérez:
>> A més diu que per al Kernel 2.6.24-19 que tinc jo, hauria de
>> configurar el fitxer: /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
>> però a mi no m'apareix eixe fitxer sinó "l'antic" (sempre segons
>> aquesta pàgina): /proc/acpi/alarm
>>
>> Supose que això dependrà de tindre efectivament instal·lat el mòdul
>> RTC o RTC-cmos. Però com l'instal·le, i quin dels dos?
>
> És un bug. El driver modern (rtc-cmos) no funciona si tens
> l'antic (rtc). El problema és que el kernel de Debian el driver
> vell (rtc) està compilat en el kernel, no com a mòdul, per tant
> quan carregues el mòdul rtc-cmos falla. Aquí ho explica:
> http://groups.google.se/group/linux.debian.bugs.dist/msg/44c613bf6c6ceef2
>
> S'ha de recompilar el kernel compilant l'rtc i l'rtc-cmos com
> a mòduls. Llavors carregues el mòdul rtc-cmos i et crea el
> fitxers a /sys/class/rtc/
>
>
> Ernest
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: