[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb el xmms 8/07/08 @ 10:45 (+0200), thus spake Xavier Morell:
> Bo ja sabeu que no s'engega el xmms amb el meu usuari.
> Doncs he arrancat el usuari root desde un terminal (estant amb les X i la
> sessio del usuari)  i ha arrancat el xmms i  m'ha aparegut. Però Al usuari
> que gaste no, per el error que ja  vos vaig dir. Era el seguent:

Em sembla que és un problema de l'X11, permisos i tal. Prova
esborrant el fitxer .xauth si existeix.

De totes maneres l'xmms està totalment desfassat. Jo et
recomano l'audacious que té el mateix "look" i tot, però va
bastant més fi i és més nou.

Ernest


Reply to: