[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problema amb el xmmsBo ja sabeu que no s'engega el xmms amb el meu usuari.
Doncs he arrancat el usuari root desde un terminal (estant amb les X i la sessio del usuari)  i ha arrancat el xmms i  m'ha aparegut. Però Al usuari que gaste no, per el error que ja  vos vaig dir. Era el seguent:
 

Message: device: default
Gdk-ERROR **: BadMatch (invalid parameter attributes)
 
serial 1506 error_code 8 request_code 72 minor_code 0
Gdk-ERROR **: BadMatch (invalid parameter attributes)
 
serial 1507 error_code 8 request_code 72 minor_code 0

 

A mes em diu que no torba el modul libpixmap.so com puc esbrinar en quin paquet esta per instal·lar-lo? Ho he provat al synaptic i no em surt ni amb nom ni amb nom i descripcio...

 

Com a mi m'agrada posar-lo en tamany doble li vaig clicar a la D i es va posar en tamany doble però tot en negre vaig mirar el terminal de root i pel terminal em sortia un error paregut al que em sortia amb el usuari.
 
Després vaig anar a /home/user/.xmms/config i vaig modificar la linia que posava doublesize=TRUE per doublesize=FALSE. Així vaig aconseguir que al usuari em surta un altra vegada el xmms.

 

Bó ara vull saber com puc fer que em surta en tamany doble i on es el modul eixe de libpixmap.so


 

Reply to: