[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes espai de disc durEl 6 / juliol / 2008 19:19, Marc.furtia <marc.furtia@gmail.com> ha escrit:
> Bones llista, em sembla que no havia escrit mai res en aquesta llista
> fins a dia d'avui. Però bé, tan és suposo.
> Sóc un usuari de Debian.
> Ara em trobo amb un "petit" "gran" problema.
> M'he quedat sense espai en el disc dur.
> M'explico millor.
> En el pc on hi ha el problema hi ha vàries particions. (enganxo una
> sortida de fdisk amb la taula de particions):
>
>
> Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
> /dev/hda1        1     249   2000061  82 Intercanvi
> Linux / Solaris
> /dev/hda2       250    1494  10000462+ 83 Linux
> /dev/hda3      1495    10240  70252245  83 Linux
> /dev/hda4  *    10241    14593  34965472+  c W95 FAT32 (LBA)
>
>
> Com podeu veure, hi ha vàries particions, les identifico :
>    hda1 -> swap
>    hda2 -> arrel del disc ('/')(format ext3)
>    hda3 -> hi guardo fitxers baixats (format ext3)
>    hda4 -> partició windows (format vfat)
> Si faig un du de l'arrel, em diu que em queden 200 i escaig megues
> lliures.
> si faig un du de l'hda3(on hi guardo tot de coses baixades i no
> baixades) em diu que em queden 4,5 Gb lliures, i si ho faig de la
> partició del meu gran amic Microsoft windows, em diu que em queden 28Gb
> de 34Gb totals.
> Ara bé, hi ha algun mètode de poder ampliar la partició hda2 i disminuir
> l'hda4 ?
> El meu gran amic windows no l'utilitzo, el tinc per la familia, que els
> fa pànic gnu/linux i bé ... tan és, el que importa és que hi ha la tira
> de giges desaprofitats per un mal plantejamen del particionament del
> disc, i no sé com ho puc fer per "redimensionar" aquestes particions.
> Hi ha algun mètodes ?
> Gràcies
> (disculpeu la parrafada, però no sé gaire per on he de tirar i intento
> aportar el màxim de dades que crec que poden ser útils)
>
> Marc Furtià
>
> http://pastebin.ca/1063949
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>

Hola Marc, si utilitzes "df" et dirà el percentatge de l'us de les particions.
Per a netejar la rel "/" utilitza "apt-get clean" veuràs com recuperes
molt d'espai.
I amb w$ pots fer una partició (amb fat32 si vols) i muntar-la a
Linux, així podràs deixar arxius per obrir-los amb w$.

Salut

Reply to: