[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes espai de disc durJo miraria de fer-ho amb la live del GParted i algun disc extern per
guardar temporalment el contingut de les particions.


Reply to: