[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APACHEASQUES dixit:
>  #apache2ctl -t
> apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain
> name, using 127.0.1.1 for ServerName
> Syntax OK

Per això no t'arrenca. Hauràs d'especificar la directiva ServerName, fes una 
ullada a la documentació.

És bona idea lllençar el 'apache2ctl -t' quan facis canvis a la configuració, 
abans de re-arrencar.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: