[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AppliancesDoncs prova amb spamassassin i dspam.

El Wednesday 05 March 2008 18:27:10 Ramon Cuñé va escriure:
> Bones,
>
> ja sé que la pregunta no està relacionada ni amb Debian ni amb Linux,
> però és una llista que entenc que s'ha pogut trobar amb aquesta
> necessitat i per això us l'exposo aquí.
>
> Estem mirant de muntar una appliance antispam, i hem trobat que en el
> mercat n'hi ha moltes, per això us agrairia si em poguéssiu donar
> marques/experiències en aquest tipus de màquines.
>
> Salut i gràcies per endavant.-- 
Jaume Sabater


Reply to: