[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re[2]: Clúster en linuxA Dijous 24 Gener 2008, David Trigo Chávez va escriure:
> Estimado Leopold,
>
> Con fecha jueves, 24 de enero de 2008, 11:52:15, escribió:
> > A Dijous 24 Gener 2008, David Trigo Chávez va escriure:
> >> Hola, tinc una pregunta per vosaltres, es una mica subjectiva, però
> >> m’agradaria la vostra opinió.
> >>
> >> En el cicle hem demanen un projecte final
> >
> > cicle de què?
>
> Dons un cicle de grau superior de administració de sistemes informàtics.

Interessant. 
> >> i he pensat en muntar un clúster
> >> me màquines linux, el tema es que no ho he fet mai, y m’agradaria saber
> >> si algú ho ha fer, per saber si podré fer-ho en un mes.
> >
> > depèn del vulguis fer pot ser senzill o molt complicat. Que vols ver? un
> > beowulf ?
>
> Tenia pensat en muntar un clúster que aprofites les cpu’s lliures dels
> ordinadors que no s’estan utilitzant per fer la compilació de programes més
> rapida, en els nodes que estan executant molts processos. 

distcc. Ja està inventat i funciona molt bé.

> Es la meva idea, 
> es possible que no es pugui fer, pero m’he estat documentant i crec que amb
> openmosix ho puc fer.

openmosix està abandonat. No t'ho recomano.

Leo


-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: