[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: Clúster en linux
La veritat es que no s’estudia computació distribuïda a cap cicle, però com soc una mica, como dir-ho, curiós i no m’agrada quedar-me amb poca cosa, no volia muntar una pàgina web o un servidor amb samba com la resta.

M’agrada posar-me reptes, i ja que estic, alguna amb el que aprengui :p.-- 

Saludos,

 David                            mailto:davidtrigo123@yahoo.es

______________________________________________ LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. Llamadas a fijos y m�es desde 1 c�imo por minuto. http://es.voice.yahoo.com
Reply to: