[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Disc d'arranc pel DebianÉs la meva primera aparició en aquesta llista: sóc una víctima més de
les insídies del Windows i ara començo a tastar el gust de la llibertat
(des d'Octubre que treballo amb Debian). Tinc el nº d'usuari Linux
461584, estic jubilat i quan treballava feia d'informàtic (concretament
havia estat director d'un departament d'informàtica d'una petita
multinacional i després em vaig dedicar a la consultoria d'informàtica
de gestió). 

Voldria poder arrancar el Debian des d'un CD-Rom o un DVD. Ara el tinc
instal·lat en una partició, i arranca amb el Grub, però com que no faig
cas de la gran màxima informàtica "Si alguna cosa funciona NO LA
TOQUIS" , de tant en tant em trobo amb el sistema bloquejat i he de
desempolsar el poc que sabia d'Unix per intentar salvar el que es pugui.

He estat buscant per Internet però no acabo de trobar el que busco.

Estic treballant amb la Debian testing kernel 2.6.22-3-686.

Salutacions a tots!


Reply to: