[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb mailmanEn/na serni ha escrit:
Jo ho tinc amb:

 apache2        2.2.3-4+etch3
 mailman        2.1.9-7

I un cop afegits els aliases de la llista ha funcionat a la primera.

Que et diu al syslog ?


 
Mailman cgi-wrapper (admin): Group mismatch error.  Mailman expected the CGI wrapper script to be executed as group "www-data", but the system's web server executed the CGI script as group "users".  Try tweaking the web server to run the script as group "www-data", or re-run configure,  providing the command line option `--with-cgi-gid=users'.

--

Robert Garrigós

Email: robert@garrigos.cat
Mobile: (+34) 607 99 79 73
Office: (+34) 93 284 1627
Skype: rgarrigos
AOL / .Mac: rgarrigos@mac.com
Jabber: rgarrigos@gmail.com
BlackBerry: robert@garrigos.cat

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pàgina professional / Professional web page
http://robert.garrigos.cat

drupal punt cat: Grup d'Usuaris de Drupal en Català
http://drupal.cat
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

P  Si no és necessari, no imprimeixis aquest correu.Reply to: