[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: on instal・lar el jboss? Jo també solc instal・lar tot el programari aliè a la distribució a /usr/local; Perquè tinc una partició a /usr i una altre per l'arrel, i si ho fiqués a l'arrel, aquesta es saturaria aviat, doncs la partició arrel la solc fer petita. En canvi la /usr ja disposa de més espai per a tot el programari previst.

 Però al cap i a la fi (diria que) és indiferent de quin directori es faci servir, aixo sí, crec que és bo establir/decidir un o altre i no anar alternant, doncs al final seria un embolic trobar/gestionar la ubicació dels programes.

 Salut!

On 9/30/07, Albert Cervera i Areny <albert@nan-tic.com> wrote:
Només per embolicar la troca, jo normalment instal・lo els programes que no
venen en paquets deb a /usr/local. L'excepció és el KDE3 i 4 del subversion
que els poso a /opt/kde3 i /opt/kde4 respectivament.

Si vols et pots intentar aclarir amb el FHS: http://www.pathname.com/fhs/ però
no et garanteixo que et resolgui el dilema ;-)

A Diumenge 30 Setembre 2007, Melkor va escriure:
> Hola!
>
> Normalment els programes que no venen en deb s'intalen en /opt.
> Aquesta és la meua experiencia.
> /usr/local l'utilitzen distribuicions com Fedora i d'altres per a
> instal・lar molts programes.
>
> Espere que t'ajude.
>
> --
> It's a dangerous business, Frodo, going out your door. You step onto the
> road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you
> might be swept off to.
>
> Bilbo Baggins.--
Albert Cervera i Areny
http://www.NaN-tic.com


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
            Marc
              マルク
                  www.crimpa.net
                     Linux user number #432293  -- http://counter.li.org/
Reply to: