[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ocupació paquets instal·latsEl Diumenge 09 Setembre 2007, Cubells va escriure:

> vicent@xaloc:~$ sudo dpkg -p aptitude | grep Installed-Size
> Installed-Size: 8556

Sí, gràcies.  És possible saber l'ocupació d'un paquet, un a un.  Però un 
llistat de tots és el que cerco, sense que calgui fer un scriptillo... si ja 
està fet, compra-ho O:)


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: