[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ocupació paquets instal·latsHi ha qualque ordre per a saber l'ocupació dels diferents paquets instal·lats?

Una mena de 'dpkg -l | grep ^i' però amb una columna 'size' que no trob 
enlloc %-)

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: