[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: El tilde ~: SOL·LUCIÓjo utilitzo Alt Gr + ñ

el Tuesday 31 July 2007 20:23, Toni Corvera va escriure:
> Bé. tinc una sol·lució, sembla, com a mínim per anar tirant (no sé si
> n'hi haurà una de més neta). Abans, però, he descobert que la titlla ara
> és el tercer símbol de la tecla '¡' i '¿' (AltGr+¡).
>
> Per tornar a tenir-la al 4 cal editar /usr/share/X11/xkb/symbols/es i
> canviar la línia
>
>  key <AE04>	{ [     4,   dollar,  dead_tilde,    dollar ]	};
>
> per
>
>   key <AE04>	{ [     4,   dollar,  asciitilde,    dollar ]	};
>
> I recarregar la disposició de teclat ($ setxkbmap es ; o reiniciar sessió
> X).
>
> Espero que us serveixi als què ho necessiteu :)
>
> Patch:
>
> --- /usr/share/X11/xkb/symbols/es.orig 2007-07-31 20:16:11.000000000
> +0200
> +++ /usr/share/X11/xkb/symbols/es    2007-07-31 20:16:21.000000000
> +0200
> @@ -14,7 +14,7 @@
>
>   key <AE01> { [     1,   exclam,     bar,  exclamdown ] };
>   key <AE03> { [     3, periodcentered, numbersign,  sterling ] };
> -  key <AE04> { [     4,   dollar,  dead_tilde,    dollar ] };
> +  key <AE04> { [     4,   dollar,  asciitilde,    dollar ] };
>   key <AE06> { [     6, ampersand,   notsign, fiveeighths ] };
>   key <AE11> { [apostrophe,  question,  backslash, questiondown ] };
>   key <AE12> { [exclamdown, questiondown, asciitilde,  asciitilde ] };
>
> --
> Toni CorveraReply to: