[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Acl i SquidBones,

el que jo necessitaria és que tot el rang 192.168.0.0/16 pugui accedir
a tot i algunes ip's concretes només a unes url's predefinides Així
que amb aquest sistema hauria d'anar fent:

acl permesa 192.168.157.1-192.168.157.11/32
acl permesa2 192.168.157.13-192.168.157.254/32
acl limitada 192.168.157.12/32

Per tant per cada ip que vulgues limitar hauria de fer tot aquest
muntatge. Hi ha alguna forma de fer-ho més senzill.

Salut!


2007/6/11, Marc Torres <sarinyo@gmail.com>:
Efectivament amb ACL's ho pots fer senzillament:

## ACLs
acl permesa src 192.168.0.50/32

# ara un rang
acl limitades src 192.168.0.30-192.168.0.39/32

# només URLs que es troben a /home/squid/foo
acl webs_permeses url_regex -i "/home/squid/foo"

## PERMISOS
http_access allow permesa

# els limitats només a limitades (fitxer /home/squid/foo)
http_access allow limitades webs_permeses

# No oblidem aquest!
http_access deny all


El fitxer /home/squid/foo
gencat.net
debian
slashdot

Amb això la IP 192.168.0.50 pot anar a totes les webs i el rang
192.168.0.30-39 només podrien anar a URLS que tinguin gencat.net, debian i
slashdot a la seva URL. Ull, també podrien anara a llocs com ara
www.foobar.com/slahdot . Sempre pots acurar més els patrons, però jo amb
això no he tingut cap problema.

Salut!

--
"Only after the last tree has been cut down.
Only after the last river has been poisoned.
Only after the last fish has been caught.
Only then, will you find that money cannot be eaten."


Reply to: