[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Acl i SquidEfectivament amb ACL's ho pots fer senzillament:

## ACLs
acl permesa src 192.168.0.50/32

# ara un rang
acl limitades src 192.168.0.30-192.168.0.39/32

# només URLs que es troben a /home/squid/foo
acl webs_permeses url_regex -i "/home/squid/foo"

## PERMISOS
http_access allow permesa

# els limitats només a limitades (fitxer /home/squid/foo)
http_access allow limitades webs_permeses

# No oblidem aquest!
http_access deny all


El fitxer /home/squid/foo
gencat.net
debian
slashdot

Amb això la IP 192.168.0.50 pot anar a totes les webs i el rang 192.168.0.30-39 només podrien anar a URLS que tinguin gencat.net, debian i slashdot a la seva URL. Ull, també podrien anara a llocs com ara www.foobar.com/slahdot . Sempre pots acurar més els patrons, però jo amb això no he tingut cap problema.

Salut!

--
"Only after the last tree has been cut down.
Only after the last river has been poisoned.
Only after the last fish has been caught.
Only then, will you find that money cannot be eaten."
Reply to: